Zadbamy o Wasze bezpieczeństwo!

Zapewnimy dystans do min. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli przydzielone konkretne miejsca, które będą widocznie oznakowane.

Pomieszczenia wspólne będą regularnie czyszczone.

Zapewnimy systematyczną wentylację oraz wietrzenie pomieszczeń.

Środki do dezynfekcji osobistej będą ogólnodostępne i na bieżąco uzupełniane.

Teren wydarzenia będzie kontrolowany, poprzez specjalny rejestr uczestników.

Instrukcje dotyczące mycia rąk, zdjemowania i nakładnia maczeczki będą umieszczone w widocznym miejscu.

Udostępnimy płyny do dezynfekcji rąk w strefie wejścia na teren wydarzenia.

Przygotujemy osobne oznakowane miejsca wejścia i wyjścia.

W bufecie posiłki będą serwowane bezpośrednio przez obsługę.

Przygotujemy pomieszczenie, do którego będzie możliwość skierowania osoby z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

W tym roku wspierają nas

Sponsorzy

Organizator

ClickMaster

Złoty Sponsor

Sponsor Transmisji

orange

Patronat honorowy